CSODASZARVAS – A tanulók alap -és kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó közösségi programok megvalósítása

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektjének keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülve.

A felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A program célja, hogy a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióiban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések.
Bentlakásos és napközis tematikus táborok 2022. év 25-26. hetében 11 intézmény 1800 tanulójának bevonásával valósulnak meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
A támogatás összege: 89,88 millió forint
Megvalósítási időszak: 2022.04.01 – 2022.09.30.
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Támogatási Okirat