Tájékoztató a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban – 2022” című, EFOP-3.3.5-19-2020-00073 azonosító számú projektről

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

PROJEKT CÍME: CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN – 2022

PROJEKTAZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.5-19-2020-00073

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 90 MILLIÓ FT

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2022.09.30.

 

 

A Karcagi Tankerületi Központ 90 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az EFOP-3.3.5-19 – a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása” című konstrukció keretein belül.

Az elnyert pályázati összegből a Karcagi Tankerületi Központ 16 db intézményének 1542 tanulója vesz részt napközis vagy bentlakásos tematikus táborban 2022. év 25. és 26. hetében.

A pályázat célja a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, az alap- és kulcskompetenciák nem formális és informális módszerekkel való fejlesztése.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a Karcagi Tankerületi Központ 16 db intézményének 29 db feladatellátási helyén, Abádszalók, Berekfürdő, Fegyvernek, Karcag, Kengyel, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Mesterszállás, Mezőtúr, Nagyiván, Örményes, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszatenyő, Tomajmonostora, Törökszentmiklós és Túrkeve településeken működő intézmények diákjai számára biztosít napközis vagy bentlakásos táborozási lehetőséget. Az 58 db napközis tábor 1334 tanuló számára, a saját intézményében, a 9 db bentlakásos tábor 208 fő tanuló számára, Bogács és Sarud településeken biztosít táborozási lehetőséget.

A táborok az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektje keretében felkészített 67 fő vezető pedagógus szervezésében, 76 fő további pedagógus közreműködésével valósulnak meg. A tematikus programokat 16 fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diák támogatja.

A fejlesztés az Oktatási Hivatal EFOP- 3.2.15-VEKOP-17 projektje keretében kifejlesztett tartalmak alkalmazásával hozzájárul az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok, az egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési programsorozatok megerősödéséhez, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez, a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez, összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel. A Fejlesztéssel a pedagógusok támogatják a köznevelésben az integrált oktatás megvalósulását, erősítik a non-formális és informális keretek között, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedését a társadalmi együttműködés erősítéséhez.