„Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szombathelyi Tankerülethez tartozó oktatási intézményekben”

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ

Projekt címe: „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szombathelyi Tankerülethez tartozó oktatási intézményekben”

 

Szerződött támogatás összege: 71 892 865 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt időtartama: 2021.04.01. – 2021.09.30

Projekt tartalmának bemutatása:

A Szombathelyi Tankerületi Központ jelen pályázati felhívás keretében a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, az élményalapú tanulás módszertani megalapozása és a tanulás közösségi élménnyé formálása témakörben nyújtott be támogatási kérelmét „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szombathelyi Tankerülethez tartozó oktatási intézményekben” címmel.

Pályázati programunk célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Tankerületi Központunkhoz tartozó oktatási intézményekből 15 általános iskolát választottunk ki, ahonnan 615 diákot vontunk be a program megvalósítása során. A bevont 615 főből 51 fő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 12 fő közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákot.

A pályázat keretében vállaljuk, hogy szorosan együttműködünk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt kedvezményezettjével, a programba bevont pedagógusaink részt vesznek az általuk szervezett pedagógus továbbképzéseken, szakmai fórumokon, szakmai vezetőnk részt vesz az általuk szervezett mentor képzésen. A megvalósítás során használjuk az Oktatási Hivatal által kidolgozott témamodulokat és a módszertani segédanyagokat. A bentlakásos programelem megvalósítása során olyan szálláshely szolgáltatót veszünk igénybe, amely az Oktatási Hivatalnál a minősítést megszerezte.

A  programokat a felhívásban kijelölt időpontokban végrehajtjuk. Ennek megfelelően napközis jellegű és bentlakásos táborokat szervezünk 2021. 25. és 26. hetében.

A megvalósítás során az alábbi témamodulok köré szerveződnek a közösségi programok:

- Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés

- Nomád, kaland

- Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás

- Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás

- Idegen nyelv

Napközis jellegű programjainkat helyben, a fejlesztésbe bevont iskolában szervezzük meg, míg bentlakásos programok helyszínéül minősített szálláshelyet választunk.

Projektünk hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentéséhez, valamint az iskolai eredményesség javulásához.

Tankerületi Központunk elkötelezett aziránt, hogy pedagógusai felkészültek és jól képzettek legyenek, segítjük szakmai megújulásukat, továbbá keressük az együttműködés lehetőségét olyan más szektorbeli szervezetekkel, amelyek a tanulók számára is olyan tanórán kívüli programokat tudnak biztosítani, amelyek hozzájárulnak kompetenciáik növeléséhez, látókörük szélesítéséhez.

A projektben alkalmazott élménypedagógia módszerek mind-mind hozzájárulnak egy színesebb oktatási rendszer kialakulásához, amire a diák nem, mint szükséges rosszra, kötelezőre tekint, hanem motiválólag hatnak rá a programok, a gyakorlati példák, kreativitásuk, társas kompetenciáik és problémamegoldó képességük fejlődik.

A projekt tervezése és megvalósítása során vállaljuk, hogy a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értéket megőrizzük; a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki, nem közvetítünk szegregációt és csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.