Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítása

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása: A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. Az informális és nem formális tanulási alkalmak az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektjének keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülnek. Bentlakásos és napközis tematikus táborok 2021. év 25-26. hetében 9 intézmény 800 tanulójának bevonásával valósulnak meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
A támogatás összege: 40 000 000 Ft; Mértéke: 100%;
Megvalósítási időszak: 2021.04.01. – 2021.09.30.
Támogatási Szerződés