I. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Soproni Tankerületi Központ megvalósításában

EFOP-3.3.5-19-2020-00004

I. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Soproni Tankerületi Központ megvalósításában

 

Kedvezményezett:                 Soproni Tankerületi Központ

Projekt címe:                          I. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Soproni Tankerületi Központ megvalósításában

Projekt azonosító száma:       EFOP-3.3.5-19-2020-00004

A támogatás összege:            88 446 885 Ft

Támogatás intenzitása:          100 %

Projekt megvalósítás ideje:   2021.03.01. – 2021.09.30. 

 

Projekt célja:

A projekt megvalósításával célunk olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek igazodnak a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, és középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése áll. Már a projekt előkészítése során figyelembe vettük, hogy olyan gyermekek is bevonásra kerüljenek akik hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkeznek és emiatt támogatás nélkül nem tudnak tanítási szünetekben részt venni különböző személyiség-és készségfejlesztő programokon. Továbbá felhívtuk az együttműködő intézményeink figyelmét arra, hogy a bevonásra kerülő gyermekek esetében vegyék figyelembe, hogy melyek azok a tanulók, akiket veszélyeztet a végzettség nélküli iskolaelhagyás, hiszen jelen projektbe tervezett tevékenységekkel olyan motivációt kívánunk adni a gyermekeknek, amellyel hozzájárulunk az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.

Projektünk részcéljai az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;kidolgozott program széleskörű alkalmazása, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása. A tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok alkalmazása.

Projekt összefoglalója