Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ egyes köznevelési intézményeiben

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ egyes köznevelési intézményeiben

2021.04.01.

A Szekszárdi Tankerületi Központ EFOP-3.3.5-19-2020-00001 azonosítószámú projektje a Széchenyi 2020 program keretében 64,19 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt célja a Szekszárdi Tankerületi Központ 17 köznevelési intézményében bentlakásos és napközis tematikus alkalmak megvalósítása 2021. 25-26. hetében. A szakmai megvalósítás során alkalmazzuk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat.

 

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00001

A Kedvezményezett neve: Szekszárdi Tankerületi Központ

A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ egyes köznevelési intézményeiben          

Szerződött támogatás összege: 64 188 830 forint

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2021.04.01. – 2021.09.30.


A projekt fő célkitűzése a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A pályázat keretében olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programokat valósítunk meg, amelyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A projekt megvalósítása során folyamatosan együttműködünk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal.

A pedagógusok által szervezett informális és nem formális tanulási alkalmaknak a kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra kell épülnie.  A programban résztvevő napközis és/vagy bentlakásos csoportot vezető pedagógus és a programban résztvevő további pedagógusok számára kötelező részt venni az informális és nem formális tanulási alkalmak megvalósítására az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt keretében szervezett felkészítésen. A tematikus alkalmak megszervezése során alkalmazzuk a Csodaszarvas portálon található témamodulokat, tartalmakat, igénybe vesszük a minősített szálláshelyeket és programszolgáltatásokat.

A felhívás célcsoportja a köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók. 2021. év 25. és 26. hetében 7 alkalommal 6 napos bentlakásos tematikus program, 52 alkalommal 5 napos napközis tematikus program kerül megvalósításra összesen 1290 tanuló bevonásával.

Bentlakásos táborban résztvevő diákok száma összesen: 140 fő, az összlétszám 11%-a.

Napközis táborban résztvevő diákok száma összesen: 1150 fő, az összlétszám 89%-a.

A pályázati felhívásnak megfelelően a tematikus programok bonyolításakor lehetőséget biztosítunk a 9-13. évfolyamos tanulók számára a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére. A két hét alatt közel 40 fő középiskolás segíti majd a tanulási alkalmak megvalósulását.

 

A projekt a Szekszárdi Tankerületi Központ 17 köznevelési intézményében, 18 feladatellátási helyen valósul meg, melyek a következők:

Bíborvég Általános Iskola

Bogyiszlói Általános Iskola

Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola

Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola

Paksi Bezerédj Általános Iskola

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája

Várdomb-Alsónána Általános Iskola

Wosinsky Mór Általános Iskola Eötvös utcai telephelye

Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája

 

További információ kérhető:

 Jóföldi Gabriella projektmenedzser

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.