Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok
megvalósítása a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégiumban

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása: A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása 2018 és 2019 nyarán.
A támogatás összege: 129 776 583 Ft Mértéke: 100% Befejezés dátuma: 2019.09.30
Támogatási Szerződés