Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Soproni Tankerületi Központ intézményeibenEFOP-3.3.5-17-2017-00042

Korszerű pedagógia módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Soproni 
Tankerületi Központ intézményeiben 


Kedvezményezett:              Soproni Tankerületi Központ

Projekt címe:                       Korszerű pedagógia módszerek alkalmazását
                                            segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti
                                            megvalósítása a Soproni Tankerületi Központ
                                            intézményeiben

Projekt azonosító száma:    EFOP-3.3.5-17-2017-00042

A támogatás összege:         228.027.999 Ft

Támogatás intenzitása:       100 %

Projekt megvalósítás ideje: 2018.02.01. – 2019.07.31. 


Projekt célja:

A Soproni Tankerületi Központ projektjének átfogó célja tematikus nem formális és informális programok (kísérleti) pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében. A bentlakásos és napközi programok ugyanakkor nem csak a tanulók tudásának szélesítésére alkalmasak, hanem a szociális készségek fejlesztésére is: kilépve a megszokott iskolai keretek közül, mégis egy biztonságos környezetben lehetőségük nyílik a diákoknak egy új közösségbe való beilleszkedésre, új kapcsolatok kiépítésére, a csoportokban a különböző korosztályok közötti kapcsolatteremtés, együttműködés gyakorlására.

Projekt összefoglalója

Záró beszámoló összefoglaló