Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok megvalósítása.

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása: A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása 2018. és 2019. év júniusának 3.-4. hete. 
A támogatás összege: 60 000 000 Ft Mértéke: 100% Befejezés dátuma: 2019.08.31
Támogatási Szerződés