"Állj pályára” Pályaorientáció fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: "Állj pályára” Pályaorientáció fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben
Projekt időtartama: 2017.09.30. - 2021.09.30.
Az elnyert támogatás összege: 149 921 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Eszközbeszerzés (IKT, tanulói eszközök) 15 M Ft

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című pályázati konstrukciója keretében, a Szombathelyi Tankerületi Központ EFOP-3.2.5-17-2017-00035 azonosító számon sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt a 2017.09.22. napon kelt támogatói döntés értelmében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek összege 100%-os támogatottság mellett 149,921 MFt.


A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

A 4 általános iskolában, egy középiskolában és a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Pályaválasztási Tanácsadójában megvalósuló programok tanórákhoz köthető, tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök, táborok, intézménylátogatások keretében bővítik a tanulók, a szülők és a pedagógusok pályaválasztással kapcsolatos ismereteit. Sikeres életutak bemutatása, ipari szereplők bevonása, gyárlátogatások, pályaismeret bővítése, önismeret fejlesztése, pályatanácsadó pedagógusok egyéni és kiscsoportos tanácsadása, eszközbeszerzés, szakmabemutató kiadványok és kisfilmek készítése is szerepel a szakmai tartalmak között. A projekt során a pályaorientációhoz kapcsolódó, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása valósul meg.

A projekt további célja a mérnöki, természettudományos, informatikai életpályák élmény alapú bemutatása és vonzóvá tétele.

A projektben megvalósuló pályaorientációs programok lebonyolítására együttműködési megállapodást kötöttünk 4 multinacionális vállalattal:

      Aptiv Services Hungary Kft. (Delphi)

      Epcos Elektronikai Alkatrész Kft.

      iQor Global Services Hungary Kft.

      Schaeffler Savaria Kft. (LUK)

A projektben 10 képzésen összesen 71 fő szakember (pedagógus, pszichológus, pályaorientációs szakember, stb.) vesz rést.

Intézmény

Programok fajtája

Programok száma

Bevont

tanulók

Dési Huber István Általános Iskola

10

24

484 fő

Gothard Jenő Általános Iskola

6

42

854 fő

Paragvári Utcai Általános Iskola

11

33

800 fő

Szentgotthárd és Térsége Iskola,

Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

14

51

1937 fő

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János

Általános Iskola

13

39

1615 fő

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

3

9

236 fő

Összesen

57 féle

198 db

5926 fő