"Tűzoltó leszel s katona!..." A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: "Tűzoltó leszel s katona!..." A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben
Szerződés száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00024

Támogatás összege (Ft): 139 994 604,-
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.10.31.

A projekt fókuszában a pályaorientáció köznevelési intézményrendszerben történő megerősítése áll, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésére. A projekt célja a tudatos felnőttkori életpálya-építés, a majdani sikeres munkaerőpiaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása, ezáltal a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzációs szerepének javítása. 

Projektünk változatos formában és tevékenységeken keresztül szolgálja a tanulók pályaorientációját és a felelős pályaválasztási döntést (sikeres emberek beszámolója, speciális tematikájú és felvételt elősegítő MTMI szakkörök, szakma- és pályaválasztási kiállítások, nyílt napok látogatása, önismereti és életpályaépítési foglalkozások, pályaválasztási workshopok/előadások/versenyek/rendezvények, üzem – és gyárlátogatások, stb.). Közvetlen célcsoport a pályázatban együttműködő 9 köznevelési intézményben tanuló 1-12 évfolyamos diák.