Digitális pedagógiai módszertanokat támogató környezet pilot jellegű bevezetése és beválás vizsgálata a Soproni Tankerületi Központ egyes intézményeibenEFOP-3.2.3-17-2017-00038

Digitális pedagógiai módszertanokat támogató környezet pilot jellegű bevezetése és beválás vizsgálata a Soproni Tankerületi Központ egyes intézményeiben 


Kedvezményezett:                   Soproni Tankerületi Központ

Projekt címe:                            Digitális pedagógiai módszertanokat támogató
                                                 környezet pilot jellegű bevezetése és beválás
                                                 vizsgálata a Soproni Tankerületi Központ
                                                 egyes intézményeiben 

Projekt azonosító száma:         EFOP-3.2.3-17-2017-00038

A támogatás összege:              109.649.476 Ft

Támogatás intenzitása:            100 %

Projekt megvalósítás ideje:      2018.02.01. – 2021.08.31. 


Projekt célja:

A Soproni Tankerületi Központ projektjének célja, hogy a projektbe bevont intézményekben olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT eszköz használat intenzívebbé tétele és elsősorban a digitális kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközök bevezetésével és beválás-vizsgálatával valósítható meg.

A projektben résztvevő intézmények: Soproni Széchenyi István Gimnázium, Kapuvári Térségi Általános Iskola, Csornai Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola.

Projekt összefoglalója