Tanulás és tanítás a digitális térben. Digitális környezet fejlesztése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: Tanulás és tanítás a digitális térben. Digitális környezet fejlesztése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben
Szerződés száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00027

Támogatás összege (Ft): 110.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.31.

A projekt fő célja:
Digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskoláink digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez.

Pedagógiai-módszertani elemek

 • A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése.
 • A DPM fejlesztéshez összeállított, vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés.
 • Az összeállított, ill. választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.) , ill. a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) felületén.
 • Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák, tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítása, legalább a programba bevont intézmények között.
 • Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése.
 • A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális pedagógia bevezetéséről.
 • Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok beválás-vizsgálata, ajánlások megfogalmazása és disszeminációja.

A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

 • a. IKT eszközök, berendezések beszerzése.
 • A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése.

Támogató szolgáltatások (mentorálás, nyomonkövetés) biztosítása

 • A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok ellátása.
 • A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk).
 • A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása, a folyamatok minőségbiztosítása.
 • A pilot program előkészítése, megvalósítása és az eredmények hasznosítása (kiemelten a jó gyakorlatok, az implementált tananyagok, módszertanok megosztása) során kötelező a szakmai együttműködés és az információszolgáltatás.