A Győri Tankerületi Központ célzott fejlesztési terve az SHF tanulók az SNI tanulók hatékonyabb ellátása és a megyei pedagógiai szakszolgálat szakmai megújulása érdekében

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: A Győri Tankerületi Központ célzott fejlesztési terve az SHF tanulók az SNI tanulók hatékonyabb ellátása és a megyei pedagógiai szakszolgálat szakmai megújulása érdekében
Szerződés száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00031

Támogatás összege (Ft): 439 682 721,-
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

A projekt tartalma:
A projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Pályázatunk célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése a tervezett tevékenységek megvalósulása által.

A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium az első részcélhoz kapcsolódóan konkrét célokat fogalmaz meg:

 • fejleszteni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását: emelni a fejlesztő nevelés-oktatás színvonalát specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken, a gyermekek képességeihez, fogyatékosságához mért digitális kompetencia fejlesztését szolgáló továbbképzéseken való részvétellel
 • a szülők számára szervezett workshopon tájékoztatni, segíteni a szülőket az intézményben használt gyógyászati segédeszközök, fejlesztőeszközök, módszerek, eljárások bemutatásával, a tanulók otthoni ellátását, a családok kompetenciáit erősíteni,
 • bővíteni az intézmény eszközparkját: speciális terápiás eszközök beszerzésével
 • súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi integrációját elősegíteni érzékenyítő programok szervezésével, lebonyolításával.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a második részcélhoz kapcsolódóan konkrét célokat fogalmaz meg:

 • a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése
 • a minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása
 • célunk, hogy magasan és sokrétűen képzett szakemberek vegyenek részt a szakértői bizottsági tevékenységben
 • a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása ennek tükrében intézményünk szakmai életében elengedhetetlen
 • az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása
 • célunk, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerekkel rendelkezzenek a szakembereink
 • a konduktív pedagógiai ellátás és a nevelési tanácsadás szakfeladatunk jövőbeni célja, hogy többek között akadálymentesített számítógépekkel, fejlesztő szoftverek megvásárlásával csökkentsük a fogyatékosságukból adódó hátrányaikat, támogatva inkluzív nevelésüket
 • a szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkkel való szélesebb gyakorlati együttműködés segítené az ellátásra szorulók minőségi ellátottságát,

A Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a harmadik részcélhoz kapcsolódóan konkrét célokat fogalmaz meg:

 • az integrált nevelés minőségének javítása érdekében célunk, hogy utazó gyógypedagógusaink gyógypedagógiai ismeretei bővüljenek, minden kompetenciaterületen fejlődjön módszertani kultúrájuk
 • célunk, hogy a korszerű tudás birtokában képessé váljunk annak megosztására, mely hozzájárul a befogadó intézményekben dolgozó pedagógusok szemléletformálásához, az integrált tanulók nevelésének-oktatásának minőségi, inkluzív nevelési környezetének kialakításához
 • célunk az intenzív szemléletformálás, a környezet, a nevelési-oktatási intézmények érzelmi befogadóvá tétele, valamint a családok kompetenciájának erősítése.