"Együtt könnyebb!" a minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása Vas megyében

Kedvezményezett neve:  Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: "Együtt könnyebb!" a minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása Vas megyében
Projekt időtartama: 2018.01.01-2021.03.31.
Az elnyert támogatás összege: 320 165 103 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projektünk célja már címében is megfogalmazódik: "Együtt könnyebb!" a minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása Vas megyében, konkrétabban a sajátos nevelési igényű gyermekek, azon belül is a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a társadalmi elfogadás elősegítése, a családok kompetenciáinak erősítése.

A pályázatban két intézmény vesz részt:

  • Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai. Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola (továbbiakban: Aranyhíd EGYMI),
  • Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 8 tagintézményével.

Számos támogató programot valósítunk meg az ellátásra szoruló gyermekek számára - pl. nyári táborok, élménycsoportos foglalkozások - a tanulók színvonalasabb kimenetének biztosítása végett. Több alkalommal szervezünk tudástámogató szakmai műhelymunkát a többségi intézmények fejlesztő pedagógusai részére, ahol lehetőség van esetmegbeszélésekre, szakmai konzultációkra. A hatékonyabb együttműködés, problémamegoldás, tudásmegosztás céljából külső szakemberek (coach, pszichoterapeuta) szaktudását vesszük igénybe több alkalommal. A projekt keretében szervezett konferenciák célcsoportja egyrészt az integrált nevelést, oktatást folytató intézmények pedagógusai, másrészt az érintett szülők, akik hasznos és informatív szakmai előadásokat hallgathatnak meg egy-egy rendezvény alkalmával. A projekt keretében megvalósuló érzékenyítő programok célja a társadalmi elfogadás, párbeszéd az SNI gyermekek, szüleik és a befogadó gyermekközösségek között, pl. gyereknap, családi nap, közös kirándulások szervezése. A családok, a gyermekek gondozóinak (pl. pedagógusok) támogatására külön módszertani segédanyagokat fejlesztünk ki (papír alapon és digitális formában, pl. kisfilm) a különböző problémákkal küzdő gyermekek tüneteinek korai felismerése, célzott segítségnyújtás megtalálása, otthoni támogatás céljából.

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy az intézmények szakemberei továbbképzések révén módszertanilag megújuljanak, illetve a legújabb ismeretek és tudás birtokában a súlyosan és halmozottan sérült, valamint az integrált formában oktatott és nevelt SNI gyermek számára minőségi ellátást biztosítsanak.

A pályázat keretében számos a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek intenzív fejlesztését biztosító speciális terápiás és fejlesztő eszközöket, ill a kommunikációt elősegítő speciális digitális és IKT eszközt szerzünk be. Bizonyított tény, hogy az IKT eszközök használata hatékonynak bizonyul a súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében is. Továbbá a pedagógiai szakszolgálati munka támogatására korszerű specifikus diagnosztikai és fejlesztő eszközöket vásárolunk.