Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Tetétlenen

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-1.3.9-17-2017-00106

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Tetétlenen

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00106

Támogatás összege (Ft): 49 481 460 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.10.31.- 2019.10.31. 

 A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2017-ben pályázatot nyújtott be iskolaközpontú együttműködések érdekében. A projekt a támogató döntés alapján 49 481 460 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításáért, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, valamint konzorciumi partnere, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület felel.

Tetétlen Községben a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza  Tagiskolája a pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységeket kíván megvalósítani a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával.

A projekt megvalósítási időszakában a 4 főtevékenység:

·         Hagyományőrző foglalkozások,

·         Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek,

·         Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek,

·         Sporttevékenységek megvalósítása.

·         Művészeti előadások megszervezése (szakmai terv módosításával került be, a vásárolt szolgáltatás keretében)

A tevékenységek megvalósításának helyszíne: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 55. Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolája.

A projekt figyelmet fordít a családok, iskolán kívüli célcsoport-tagok tevékeny bevonására is.