DÖNTÉSI HATÁROZAT

Beszerzés tárgya:
 Iskolagyümölcs és iskolazöldség termékek szállítása a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények részére

Megállapítom, hogy a Veszprémi Tankerületi Központ 2023. április 13-án közzétett ajánlattételi felhívásására, a felhívásban megjelölt határidő lejártáig (2023. április.28. 14:00), egyetlen kérelmező sem nyújtott be ajánlatot. Hivatkozva a 15/2021. (III.31.) AM rendelet 6. § (7) bekezdésére, a Veszprémi Tankerületi Központ az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, és május 14-éig ismételten közzéteszi ajánlattételi felhívását.

Veszprém, 2023. május 2.