Projekt címe: „Csodaszarvas iskolai Közösségi Programok a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben”.

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00053
Kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ
Elnyert támogatás összege: 82 716 772 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási időszak: 2021.05.01-2021.07.31.A pályázat a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és megvalósítását célozza meg különböző választható tematikák mentén, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2021. év 25-26.hete.

A tematikus tanulási alkalmak során a Pápai Tankerületi Központ vonatkozásában összesen 16 intézmény érintett, 612 gyermek vehet részt tanórán kívüli foglalkozásokon a megadott időtartamban.