Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00292 

Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 25 714 586

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.09.30.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00292

A projekt bemutatása:

A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztésével cél a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmény eszközökkel való ellátottságának javítása.

A felhívás kiemelt célja, a XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. 

A projekt során a tornaszobában egy válaszfal építésével két tanterem került kialakításra a szükséges belsőépítészeti felújításokkal együtt.

Az iskola a felújítás eredményeként színvonalas és tartalmas oktatást tud biztosítani, ahol 167 tanuló  fejlesztését, nevelését - oktatását végzi nap, mint nap 17 pedagógus.