Befejeződött az EFOP-4.1.12-22-2023-00022
azonosítószámú, "A Szigetvári Tankerületi Központhoz tartozó négy intézmény elektromos rendszerének megújítása" című projekt.
A projekt Európai Uniós támogatásból valósult meg.

EFOP-4.1.12-22-2023-00022

BEFEJEZŐDÖTT A SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONTHOZ TARTOZÓ NÉGY INTÉZMÉNY ELEKTROMOS RENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA

A Projekt megvalósításának kezdete: 2023.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2023.08.31.

Elnyert támogatás: 199 652 481 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

2023.augusztus 31-én befejeződött a Szigetvári Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-4.1.12-22-2023-00022 azonosítószámú, "A Szigetvári Tankerületi Központhoz tartozó négy intézmény elektromos rendszerének megújítása" című projektje 199,652 millió forint vissza nem térítendő támogatásból.

A projekt Európai Uniós támogatásból valósult meg.

Az elnyert támogatás segítségével négy intézmény elektromos rendszerét korszerűsítettük:

a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát,

a Baksai Általános Iskolát,

a Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintéz-ményét és

az Istvánffy Miklós Általános Iskolát.

A beruházásnak köszönhetően a felújított elektromos hálózat minimalizálja a hálózati veszteséget. A régi vezetékhálózatot, kismegszakítókat, kapcsolókat, konnektorokat, lámpatestek nagy részének cseréjével az épületek üzembiztonsága jelentősen javult és hozzájárul, hogy több mint 1100 gyermek modern környezetben tanulhasson.

A korszerűsítés eredményeként javul az iskolák eredményessége, növekszik a minőségi oktatáshoz és neveléshez való egyenlő hoz-záférés és közvetetten csökkenhet a korai iskolaelhagyás aránya is.

A fejlesztés elősegíti a korszerű oktatási környezet kialakítását, az energiahatékonyság növelését és ráirányítja a figyelmet a környezettudatos szemléletmód fontosságára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban, illetve a Széchenyi 2020 Programban valósult meg.