Veszprémi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa

Publikálva: 2023. december 13.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a tankerületi tanácsok létrehozását a tankerületi központokban.

A Tanács a Tankerületi Központ köznevelési közfeladatai hatékonyabb ellátását, a köznevelési intézmények tekintetében hozott fenntartói döntések széles körű megalapozását segítő konzultatív, véleményező, javaslattevő, tanácsadó testület.

A Tanács célja:

-  a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a Központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal,

-  a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a Központ illetékességi területén,

-      a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.

 

A Veszprémi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa 2018. november 06-án alakult meg.

Állandó tagjai:
Szauer István tankerületi igazgató,
Császár Zsuzsanna a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
Sándor Mátyás a Klebelsberg Központ,
Sótonyi Mónika az országos önkormányzati szövetségek,
Schindler László az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, Marton Dániel a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok,
Dudásné Pirik Mariann a Nemzeti Pedagógus Kar,
Tábori Ferenc az Országos önkormányzati szövetségek delegáltja

 

A 134/2016. (VI. 10) Korm. rendelet 2/C § (4) bekezdése alapján a Veszprémi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, mely 2018. november 06-án megalakult.

Menü

Navigáció