Új tanév új lehetőségekkel a Berettyóújfalui Tankerületi Központ iskoláiban

Publikálva: 2017. szeptember 15.

A tanévkezdés aktualitásai mellett számos várható újdonságról is beszámolt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, valamint három intézményvezető az érintett települések újságírói számára szeptember 13-án, Berettyóújfaluban.

A sajtóbeszélgetés lehetőséget teremtett arra, hogy az állami fenntartásban működő köznevelési intézmények életéről, lehetőségeiről és az előttük álló tanév teendőiről kötetlen formában, minden fontos részletre kiterjedően tájékoztatást kapjanak a sajtó képviselői. A helyi újságok, rádiók és televíziók munkatársai a tájékoztatót követően kérdéseikre is választ kaphattak.

Kapornai Judit tankerületi igazgató ismertette, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ működése Hajdú-Bihar megye négy járását (Berettyóújfalu, Derecske, Püspökladány, Hajdúszoboszló) érinti, 41 székhely intézmény 113 feladat-ellátási helyén látja el a fenntartói és működtetői feladatokat. A legfontosabb célok egyike az esélyegyenlőség megteremtése, azonos szintű, magas színvonalú oktatás biztosítása egy kistelepülésen és egy nagyobb városban egyaránt. Fontos, hogy az egyes intézmények önálló szakmai munkájukhoz minél nagyobb segítséget kapjanak. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ sokrétű feladatait az is mutatja, hogy, a fenntartásukban lévő iskolákban összesen 15746 diák tanul, 1480 pedagógus, 143 nevelő-oktató munkát segítő kolléga és 254 technikai munkatárs dolgozik. A tankerületi központ önálló költségvetési szervként, közel 10 milliárd forint összegből gazdálkodik, az iskolák életében jelentős változás, hogy ma már részleges gazdálkodási jogkörrel is rendelkeznek, így a napi teendők ellátása zökkenőmentesen történik.

A tanulók családját leginkább kedvezően érintő tény, hogy a 2017/18-as tanévben valamennyi 1–9. évfolyamon tanuló diák ingyenesen jutott a tankönyveihez, melyek összértéke 135 millió forint.

A települések, helyi közösségek számára is fontos beruházásokról szólva elhangzott, hogy 2,8 milliárd forintnyi támogatási összeg kerül a tankerületi központ iskoláiba. Ennek több mint fele már megítélt támogatás, melyen tizenkilenc intézmény osztozik. Biharkeresztesen, Berettyóújfaluban, Földesen komoly infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor. Berettyóújfalu zeneszerető családjai hamarosan új, korszerű zeneiskolába vihetik gyermekeiket, mely a Széchenyi István Tagiskola udvarán – tulajdonképpen a berettyóújfalui zeneoktatás bölcsőjében – fog felépülni. Biharkeresztesen új tornaszoba és tantermek kialakítására kerül sor. Földesen 4 új tanterem épül és ezzel együtt az épület akadálymentesítése is megvalósul.

A támogatások kiterjednek, felújításokra tantermek kialakítására, fűtéskorszerűsítésre, melyek forrásai a most induló tanévben tizenhat intézménybe – Esztár, Püspökladány (5 intézményben), Hosszúpályi, Csökmő, Hajdúszoboszló (2 intézményben), Biharnagybajom, Létavértes, Szerep, Magyarhomorog, Konyár és Sárrétudvari, iskoláiba – fognak eljutni.

A sajtóbeszélgetésen közreműködő intézményvezetők valamennyi iskolatípus jelenlétét biztosították. Sárkányné Kertész Éva a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium, Griger Mihályné a püspökladányi Petritelepi Általános Iskola, valamint Törökné Csörsz Csilla az esztári székhelyű Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójaként számoltak be néhány jó gyakorlatról, melyek a nevelési-oktatási munkát gazdagítják, színesítik. Valamennyi helyszínen kiemelt szerepet kap az élményalapú, interaktív oktatás, mely a rendelkezésre álló technikai eszközök mellett a különböző programok révén is eljutnak a tanulókhoz. Szoros együttműködés valósult meg a tankerületi központ területén működő múzeumokkal, melyek gazdag múzeumpedagógiai programcsomagokat kínálnak az iskoláknak. Ezek között vannak kihelyezett órák, a különböző kiállításokon megrendezett foglalkozások, melyeket közvetlenül a múzeumi szakemberek biztosítanak. Emellett azonban elindult a pedagógusoknak szánt ismeretterjesztő programsorozat is, mely alkalmain olyan módszertani fogások és tárgyi tudás birtokába jutnak, melyeket jól hasznosíthatnak majd a természettudományos, történelem, irodalom vagy művészeti tantárgyakban is. Az évközben igen népszerűvé vált múzeumpedagógiai foglalkozásokon a 2016/17-es tanévben 4000 diák vett részt.

Menü

Navigáció