Természettudományi laborok átalakítása a Hamvas Béla Gimnáziumban

Publikálva: 2018. november 7.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium 2 természettudományi tantermét, valamint a hozzájuk tartozó 2 szertár-előkészítőt kívánja fejleszteni.

A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése érdekében 6 terem átalakítása történik 2 db természettudományi tanteremmé, és a hozzájuk tartozó 2 db szertár-előkészítővé az alábbiak szerint:
- a termek elektromos felújítása, a padsorok ellátása elektromos árammal és informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására,
- 3 – 3 ponton a tanulók asztalainál és 1 – 1 ponton a demonstrációs asztalnál vízvételi hely kiépítése (új vízvezetékek és csatorna kiépítése),
- a szükséges földgáz asztalokhoz vezetése szabadon vezetett rézvezetékekkel,
- egy-egy elszívó fülke készítése,
- egy-egy 95/210 méretű hagyományos ajtó cseréje korszerű, acéltokos, 90 cm szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra,
- falak vakolatjavítása, festése,
- a pvc burkolat greslap burkolatra történő cseréje.

A termek akadálymentesen nem közelíthetők meg, ezért az esélyegyenlőség követelményeinek megfelelően a következő tevékenységek valósulnak meg:
- 2 db 95/210 méretű hagyományos ajtó cseréje korszerű, acéltorkos, 90 cm szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra.

A projekt közvetlen céljai:
- a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés rendszerének kialakítása,
- a kísérletek, megfigyelések, tapasztalatszerzés középpontba helyezése,
- a természettudományos oktatásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek számának növelése,
- korszerű és hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási feltételrendszerek biztosítása,
- biztonságos és jó közérzetet nyújtó iskolaépület létrehozása, amelyet a tanulók és a tanárok magukénak érezhetnek, ezért tudatosan óvnak, védenek,
- minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás fizikai feltételeinek megteremtése,
- az intézmény projektarányos akadálymentesítése, ezáltal a középfokú közoktatási szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékkal élő tanulók, valamint hozzátartozóik számára.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: Természettudományi laborok átalakítása a Hamvas Béla Gimnáziumban
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00123
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
A támogatás összege: 26 643 040 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció