Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése - EFOP-4.1.3-17-2017-00444

Publikálva: 2018. május 11.

Európai Uniós Projekt

Frissítve: 2018.10.26.

SAJTÓKÖZLEMÉNY:

PÁLYÁZATI PÉNZBŐL VALÓSULT MEG A TASNER ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Veszprémi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00444 azonosító számú pályázat keretében infrastrukturális fejlesztésre nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 20.241.674 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt zárásának befejezése: 2018. október 31.

Tantermi szárny felújítása, átalakítása
A projekt keretein belül megtörténik a termek elavult bútorainak cseréje. A természettudományos tárgyak oktatását segítő 4 szaktanterem kerül korszerűsítésre a szükséges eszközök beszerzésével.

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés
A beruházás során az építési tevékenység elsősorban az intézmény testnevelés óráin használt területeinek felújítását érinti, mely egy-egy db fiú és leány öltöző-vizesblokk felújítását jelenti.

Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Menü

Navigáció