Az iskolaőrök is szép „bizonyítványt” kaptak

Publikálva: 2023. július 21.

Az iskolaőrség fennállása óta közösen értékelik az együttműködő partnerek a lezárult tanévet, emellett célokat tűznek ki a jövőre vonatkozóan.

A tankerületi központok, szakképzési centrum és az érintett oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, valamint a rendőrség szakemberei ezt tették a vármegyei rendőrfőkapitányság által szervezett fórumon 2023. július 11-én. Az egyes intézményvezetők, munkatársak és pedagógusok egybehangzó véleménye szerint a program indulásakor sok kétség és kérdés merült fel, de azóta még a szkeptikusok is belátták, hogy az iskolaőrök munkájára szükség van és indokolt minél több iskola bevonása.

 

Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója felszólalásában kiemelte, hogy már a jelenlétük is a bűnmegelőzést szolgálja, továbbá méltatta a pandémia időszakában tanúsított segítő magatartásukat is. A tantestület tagjai és a szülők is igénylik a jelenlétüket.

Vereckei Judit tankerületi igazgató


Mihályi Edit az Esztergomi Tankerületi Központ szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy az iskolaőrök visszatartó erőt jelentenek az erőszakos események megjelenésében, speciális képzettségük révén képesek hatékonyan kezelni a rendkívüli helyzeteket, szakszerűen járnak el, ha szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, növelik a diákok és a dolgozók szubjektív biztonságérzetét és pozitív mintát mutatnak a konfliktusok megoldására. A tanulók szabálykövető magatartása mérhetően nőtt.

 

Gubinyi Attila r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Iskolapartnerségi Osztály vezetője értékelő beszédében kitért arra is, hogy a program indulása óta a harmadik tanévet zártuk le, és ez idő alatt a fejlődés is tetten érhető. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolaőrökre külön feladatrendszer érvényes, nem váltják ki a pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek vagy a pszichológusok szerepét. A tevékenység folyamatos monitorozása rendkívül fontos. Tájékoztatta a hallgatóságot a 2023. június 6-án kiadott kormányhatározatban foglaltakról, mely az iskolaőri állomány 295 fős létszámnövelését irányozza elő, így a toborzás alapvető feladat a továbbiakban is.

 

A munkavállalók részéről Takács Zuzana a tatabányai Bánki Donát – Péch Antal Technikum, Nagy Dénes a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola és Grell Antal az Oroszlányi József Attila Általános Iskola iskolaőrei szólaltak fel, és egybehangzóan a gyerekekre való odafigyelés és a szeretet fontosságát hangsúlyozták.


Menü

Navigáció