EFOP-4.1.2-17-2017-00122

Publikálva: 2020. június 27.

"A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése
érdekében" - EFOP-4.1.2-17-2017-00122

A Sárospataki Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében tárgyú felhívásra EFOP-4.1.2-17-2017-00122 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

 A fejlesztéssel érintett cigándi Kántor Mihály Általános Iskola (3973 Cigánd, Iskola utca 8.) infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, illetve bővítése keretében jelen projektben a következő tevékenységek megvalósítására kerül sor: gépészeti felújítás, elektromos felújítás, vizesblokk felújítás, tantermekkel történő bővítés, sportudvar kialakítás valamint eszközbeszerzés.

 A beruházás érinti nem csak a meglévő iskola épületét, hanem az iskolaudvar parkosítását és térburkolatainak felújítását, sétány kialakítását a gyakorló kertben, illetve a jelenlegi nyílt és balesetveszélyes csapadékvíz elvezető csatornát befedik a központi iskola épülete és a jelenlegi udvar között.

 A fejlesztés során érintett lesz az újonnan épített/ átalakított vagy korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok, illetve a mindennapos testneveléshez szükséges terek, mint például a tornaterem és a sportudvar.

 A beruházások összköltsége 283.158.797,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év 12. hó 29. napja.

 Kedvezményezett neve: Sárospataki Tankerületi Központ

 Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00122

 Projekt címe: A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

 a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

 Szerződött támogatás összege: 283.158.797 Ft

 Támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció