TÁJÉKOZTATÓ-PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL - A CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MÁSODIK SZAKASZA A SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Publikálva: 2022. október 12.

A Sárospataki Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 84 858 664 forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című pályázati kiíráson, amelyet sikeresen megvalósított. A 7 hónapos projekt időszak alatt 4 járásban, 15 településen lévő általános iskolában, 1020 tanuló és 97 pedagógus bevonásával bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésére és megvalósítására került sor. A projekt megvalósításának kezdete: 2022.03.01. dátum volt.

A Sárospataki Tankerületi Központ olyan intézményei vettek részt a projektben, amelyek kedvezményezett és komplex programmal fejlesztendő járásokban működnek.

A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése volt, nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Kiemelt cél volt továbbá olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodtak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása állt, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdították a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A pályázat megvalósulása közvetlenül érintette a Sárospataki Tankerületi Központ 15 általános iskoláját.

 

A projekt megvalósítása által elérhetővé vált, hogy a Sárospataki Tankerület Központ 15 iskolájában javuljanak a lemorzsolódási és kompetenciamérési mutatók, támogatásra került a tudásalapú társadalom és gazdaság fenntartható és versenyképes fejlődése, a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

 

A projekt összköltsége 84.858.664,- Forint volt, amely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás volt. A projekt fizikai befejezése: 2022. év 09. hó 30. napja volt.

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/sarospatak oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: laxWgo52TYzMc2Fyb3NwYXRha0Bray5nb3YuaHU= e-mail címen

Kedvezményezett neve: Sárospataki Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00082

Projekt címe:  A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program második

szakasza a Sárospataki Tankerületi Központ intézményeiben

Szerződött támogatás összege: 84.858.664 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezés dátuma: 2022.09.30.

Menü

Navigáció