Záró sajtóközlemény EFOP-4.1.2-17-2017-00123

Publikálva: 2022. február 17.

A HEGYKÖZI NYELVOKTATÓ SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNY-
KOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.1.2-17-2017-00123A Sárospataki Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon (EFOP) belül „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében tárgyú felhívásra EFOP-4.1.2-17-2017-00123 azonosító számmal pályázatot nyert el.

A projekt közvetlenül 160 tanulót érintett. A fejlesztés során az iskolai intézményben átalakítási, felújítási munkákat végeztek, továbbá gépészeti és villamossági fejlesztések is megvalósultak. A legnagyobb beruházási elem a tornaterem multifunkciós terekké történő fejlesztése volt, melyben mozgáskultúrát fejlesztő termet és tánctermet alakítottak ki, mint művészetoktatási, tehetséggondozási funkciójú teret. A főbejáratnál, valamint a portásfülkénél nyílászáró és burkolási munkákat végeztek. Az épületben több helyen kicserélték az elavult nyílászárókat. Ezen felül kazáncsere és részleges fűtési rendszer fejlesztése is történt a gépészeti munkák során. Villamossági műszaki beavatkozásokat a tornateremnél végeztek. A projekt forrásából oktatástechnikai eszközök, tornatermi eszközök, bútorok és berendezési tárgyak beszerzése valósult meg. A projekt támogatási összege 358.453.000,- forint volt, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás volt. A projekt fizikai befejezése: 2021. év 06. hó 30. napja volt.

Menü

Navigáció