Suliválasztó SuliFórum

Publikálva: 2022. október 26.

A pályaorientáció keretében több éves hagyományunknak megfelelően megrendezésre kerül a Fórum Bevásárló Központban a Suliválasztó SuliFórum elnevezésű iskolaválasztó program.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában 31 általános iskola működik. Az idei évben közel 1300 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt,  és hoz döntést középiskolai továbbtanulásáról.

Kiemelt célunk, hogy minden egyes tanuló a képességeinek és érdeklődésének megfelelő középfokú intézményben tanuljon tovább, amely megalapozza, elősegíti élethivatásának megtalálását.

Annak érdekében, hogy minden nyolcadikos diák megtalálhassa a számára megfelelő intézményt, a Debreceni Tankerületi Központ komplex pályaorientációt segítő pályaválasztási programot hozott létre, melynek keretében többféle és sokrétű segítséget nyújt a diákoknak, valamint szüleiknek.

 

A pályaorientáció keretében több éves hagyományunknak megfelelően megrendezésre kerül a Fórum Bevásárló Központban a Suliválasztó SuliFórum elnevezésű iskolaválasztó program. A program keretében minden érdeklődő diák, szülő átfogó és hiteles képet kaphat a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott középiskolákról, a bennük zajló képzésekről.

A rendezvény hitelességét főként az adja, hogy az intézményekben tanuló diákok interaktív és közvetlen módon mutatják be azt az intézményt, azt a szakot, ahol ők jelenleg folytatják tanulmányaikat és bontakoztathatják ki egyéniségüket.