Projektzáró szakmai nap

Publikálva: 2023. október 30.

A Tatabányai Tankerületi Központ még 2017-ben sikeresen pályázott az EFOP-4.1.2 tengely mentén megvalósított egyes projektek pályázati felhívására, melyeknek köszönhetően jelentős beruházás indulhatott az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában, a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában és a Vaszary János Általános Iskolában. A programban vállalt kötelezettségek és a kapcsolódó feladatok 2017-2023 között támogatási forrásból valósultak meg.

A komplex beruházásokkal olyan fejlesztést zártunk, melyek egyidőben szolgálják a szakmai célú fejlődés lehetőségeit, a XXI. századi tanulói környezet megteremtését és az egészséges életmódra nevelés, sportolás iránti igény maradéktalan kielégítését is.

 

Beszámoló az Oroszlányi József Attila Általános Iskola köznevelési intézményt érintő fejlesztésekről

 

Az új épületrészt 2021. november 25-én adtuk át. Az EFOP-4.1.2-17-2017-00085 kódszámú projekt teljes költségvetése alapján mintegy 527.457.357, - Ft támogatási forrásból valósult meg.

 

A jelenleg 420 tanulót számláló iskolában az eredeti épületegyüttes egy teljesen új, a modern kor elvárásai alapján tervezett, akadálymentes épületrésszel gazdagodott.

 

A megvalósítás során a 21. századi biztonságtechnikai megoldásokat figyelembe véve a létesítmény folyosóit korszerűsítettük, automatikusan záródó tűzgátló ajtók beépítésével láttuk el. A földszinten 100 nm alapterületű balett termet és a felszerelések tárolására alkalmas szertár szobát alakítottunk ki, amelyhez tartozó öltözőblokkban fiú-, lány-, akadálymentes mosdóhelyiség és zuhanyzó is rendelkezésre áll. Az első emeleten természettudományi szaktanterem, előkészítő helyiség, biológia és fizika szertárral mindösszesen 71 nm alapterületen fogadja a tanulókat. A második emeleti közel 130 nm alapterületű tanterem, technika szaktanterem és szertár fontos szerepet tölt be a diákok nevelésében-oktatásában. Az épület fedését lapostetővel terveztük, ami formájában a meglévő szintén lapostetős blokkhoz tökéletesen illeszkedve további lehetőséget nyújt a későbbiekben lehetséges napelemes rendszerek telepítésére.

 

„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében az Oroszlányi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”

 

Projektazonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00085

Támogatás összege: 527.457.357, - Ft

Többletforrás biztosítása: uniós és központi költségvetési forrás

 

Beszámoló a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában végzett infrastrukturális fejlesztésről

 

A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában régi álom vált valóra 2022. június 15-én. Az EFOP-4.1.2-17-2017-00086 kódszámú projekt teljes költségvetése alapján mintegy 2.186.647.038 - Ft támogatási forrásból valósult meg.

 

A kivitelezés megkezdését követő időszakban a régi épületegyüttes és annak részét képező kisebb tornaterem építészeti, gépészeti, villamossági felújítása és fűtéskorszerűsítése mellett gőzerővel folytak az újépítésű – mindösszesen 2 400 nm alapterületű – épületrész kivitelezési munkálatai is.

 

A rendkívül komoly szervezést és szakértelmet igénylő munka során elkészült többek között egy 160 nm alapterületű természettudományos szaktanterem, egy 86 nm-es digitális szaktanterem, valamint egy 1728 nm alapterületű – települési célokat, valamint csapatsportokat is kiszolgálni képes – sportcsarnok is. Az iskolaudvar rendezésével 17 m × 30 m alapterületű palánkkal és gumiőrlemény borítású futókörrel körülvett sportpályát adtunk használatba. A pályát úgy alakítottuk ki, hogy röplabdázásra és kosarazásra is tudja használni az iskolában tanuló 287 gyermek. Ilyen módon nemcsak a diákok mindennapos testnevelése oldódott meg, hanem a településen élők sportolási lehetősége is bővült.

 

„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”

 

Projektazonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00086

Támogatás összege: 749.250.000, -Ft

Többletforrás biztosítása: 1.255.397.038, -Ft

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata által biztosított forrás: 182.000.000, -Ft

A Beruházás teljes költségvetése: 2.186.647.038, - Ft

 

A Vaszary János Általános Iskola köznevelési intézmény megújításáról szóló tájékoztató

 

Az infrastrukturális fejlesztést 2023. szeptember 01-jén adta át a fenntartó. Az EFOP-4.1.2-17-2017-00083 kódszámú projekt teljes költségvetése alapján két feladatellátási helyet is felújítottunk, mintegy 2.830.518.828, - Ft támogatási forrásból.

 

Kiemelt célunk volt, hogy fenntartóként olyan beruházást valósítsunk meg, amellyel az intézménybe tanulók és az ott dolgozó kollégák részére a kor követelményeinek megfelelő, esztétikus, modern környezetet tudjunk teremteni. Olyat, ahova a tanulók szívesen járnak, a pedagógusok pedig komfortos körülmények között végezhetik munkájukat.

 

A beruházás a Tatabányai Tankerületi Központ az eddigi legnagyobb költségvetésű, és legösszetettebb szervezési-kivitelezési munkálatokat magába foglaló építési beruházásává vált.

 

Két feladatellátási hely is megújult.

 

A 201 fő tanulót foglalkoztató Jázmin utcai iskolaépületben burkolatot és nyílászárót cseréltünk, új csoportszobát és mosdóhelyiséget alakítottunk ki, akadálymentesítettük a feljárót, és az épület régi radiátorait korszerű fűtőtestekre cseréltük. Az iskola udvarán rekortán pályát alakítottunk ki. A tagintézmény elkészült beruházásait 2020-ban adtuk át.

 

Az Országgyűlés téri épület tervezése, a kivitelezés előkészülete 2021. év elején ért véget. Az ezt követő kivitelezés során a jelenleg 750 fő tanuló részére felújítottuk az Országgyűlés téri épület teljes villamos rendszerét, átalakítottuk a hőközpontot, a fűtést- a víz- és csatornarendszert. A vizesblokkokat is korszerűsítettük. A tantermek és a folyosók egy részében a padlóburkolatot felújítottuk, a nyílászárókat korszerűekre cseréltük, az akadálymentesítés érdekében liftet építettünk.

 

A projekt egyik kiemelt jelentőségű fejlesztési területe a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása volt, melynek köszönhetően építettük meg az iskola jelenlegi sportcsarnokához kapcsolódó, 225 m2 alapterülettel bíró, úgynevezett „féltornatermet” és annak kiszolgáló helyiségeit.

 

Az iskola „B” épületrészében nemcsak 6 darab csoportszobát tudtunk kialakítani, hanem az ingatlanrész valamennyi szintje, gépészeti, villamossági, építészeti szempontból is megújult. Létrehoztunk egy új, korszerű melegítő-tálaló konyhát és kibővítettük az étkező alapterületét is. A projektnek köszönhetően az iskolaudvart is megújítottuk, és egy gumiőrlemény borítású sportpályát alakítottunk ki. 

 

„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében a Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”

 

Projektazonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00083

Támogatás összege: 1.166.000.000, - Ft

Többletforrás biztosítása: 1.664.518.828, - Ft, ebből európai uniós (334.000.000, - Ft) és Központi költségvetési forrás (1.330.518.828, - Ft)

A projekt teljes költségvetése: 2.830.518.828, - Ft

 

A három érintett projektből az érintett intézmények az építési beruházáson túl jelentős mennyiségű taneszközhöz, iskolai bútorhoz jutottak mindösszesen közel 70 millió forint értékben.

Menü

Navigáció