Adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül tárgyú, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás dokumentumai

Publikálva: 2018. április 14.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében Európai Uniós támogatásban részesült, az általa fenntartott 10 oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A támogatásból megvalósuló beruházás során az intézményekbe betervezett bútorok beszerzése érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárásában kívánja kiválasztani a gazdasági szereplőket, melynek érdekében Ajánlattételi felhívást tett közzé.

Az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében a Nyíregyházi Tankerületi Központ – mint fenntartó – 10 (tíz) intézményének infrastrukturális fejlesztésére nyertes pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképpen jelen közbeszerzési eljárás keretében kívánja Ajánlatkérő kiválasztani azokat a gazdasági szereplőket, akik a tíz intézményben a tervezett beszerzéseket vállalkozási szerződés keretében ellátják majd, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Ajánlatkérő 10 (tíz) részajánlattétel biztosításával bonyolítja le jelen közbeszerzési eljárást.

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés - egybeszámítási szabályok figyelembevételével megállapított - becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre irányadó 2018. évi uniós értékhatárt, a nettó 68.655.860,- forintot.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzést 10 (tíz) részre bonyolítja le, melyet részenként az alábbi azonosítószámú, nyertes pályázatok terhére kívánja megvalósítani:
   
1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00402 azonosító számú projekt.

2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00392 azonosító számú projekt.

3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00398 azonosító számú projekt.

4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.

5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.

6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.

7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00457 azonosító számú projekt.

8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú projekt.

9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00404 azonosító számú projekt.

10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti kollégiumában” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül küldte meg az ajánlattételre felkért, illetve az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek.

Menü

Navigáció