PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA – EFOP-3.11.1-17-2017-00021

Publikálva: 2022. szeptember 21.

„SZÜLŐ-SULI” A SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

Bevonásra került intézményeink:

Vilmányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Károlyi Gáspár Általános Iskola

Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

 

 

A projekt során megvalósult tevékenységek:

 

A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása a projekt végére. Egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés.

A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek, nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása,

bevonása és folyamatos tájékoztatása. A bevont gyermekek, szüleik és az intézményi környezet szemléletformálása, helyi igényeken alapuló segédletek,

ismeretterjesztő anyagok előállítása, módszertani eszköztár és segédlet-tár létrehozása és terjesztése. A bevont családokat célzó képzési programok

(ún. „Szülő Suli programok), előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak)

az alábbi tématerületeken:

-          tanulás tanulásának elsajátítása és támogatása,

-          alapkompetenciák képesség-fejlesztése

-          egészségtudatosság, betegségek megelőzése

-          az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése.

                                                                                                                                                                                                   

Kedvezményezett neve: Sárospataki Tankerületi Központ

Projekt címe: „Szülő-Suli” a Sárospataki Tankerületi Központban

Szerződött támogatás összege: 79.999.494 Ft

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.01.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00021

Támogatás mértéke: 100 %

 

Menü

Navigáció