Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Általános Iskolában

Publikálva: 2018. január 26.

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A pályázat célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén.

A Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg a projekt során:

1.    Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub): Ügyes kezek"-Kézműves foglalkozás; Alkoss velem!;

2.     Sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása: SVÁBTORNA; Tűzharc; Mikulás Kupa; Úszás;

3.     Hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása: Sváb diskurzus; Nemzetiségi táncház (+Táncgála); Szüreti mulatság hagyományai; Ismerjük meg múltunkat!; Színjátszás német nyelven; Svábok viadala iskolák között; SVÁBBÁL; A felejtendő, de nem felejthető múlt; Legyen ünnep az ünnep és méltó a megemlékezés!; Gyereknap; Tökfesztivál; Farsangi karnevál; Karácsony nagyszüleink módján;

4.     Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert): Természetesen; Egészség; 16 kirándulás megvalósítása;

5.     Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.): Ismerd meg hazádat!; Életvezetés, önismeret; Nyelvi klub; Mesekuckó; Ringató; Önkép.

Kötelező feladatokon felül vállalt tevékenységek:
a) Pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő köznevelési intézmények, pedagógusai számára;
b) A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében.

A tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Konzorciumi partner neve: Tarjáni Gyermekekért Alapítvány
Projekt címe: Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Általános Iskolában
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00012
A projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A támogatás összege: 75 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció