„Megújult a Dusnok-Fajsz Általános Iskola”

Publikálva: 2024. április 4.

A Bajai Tankerületi Központ által jelentős fejlesztésekre került sor a Dusnok-Fajsz Általános Iskolában a Magyar Falu Program keretében elnyert közel 48 millió forintos támogatásból.

A pályázatnak köszönhetően valósult meg az intézmény régi szárnyában meglévő ablakok és portálszerkezetek felújítása, radiátorok cseréje, továbbá az új épületszárny homlokzati felújítása, hőszigetelése, nyílászárók korszerűsítése is. A projekt mellett a Bajai Tankerületi Központ saját költségvetéséből, közel 5 millió forintból projektorok, informatikai eszközök, hangszerek, illetve különböző bútorok kerültek beszerzésre, ezáltal segítve az iskola modernizálását.

A Dusnok-Fajsz Általános Iskola is egyike azon intézményeknek, amelyek érintettek az „Okostanterem az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című pályázatban, a Klebelsberg Központ kiemelt projektjében. A program keretében létrejött „Okostanterem” korszerű IKT eszközökkel, valamint új bútorokkal gazdagodott. 


A megújult épület ünnepélyes átadása 2024. március 27. napján került megrendezésre.

Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár úr köszöntőjében kiemelte, hogy az oktatás eredményességét különböző tényezők mellett, jelentős mértékben befolyásolja az épület infrastruktúrája is. A „Magyar Falu Program” keretében a kisebb települések intézményei számára is elérhetővé válhattak különféle energetikai, épület korszerűsítési fejlesztések, az oktatás feltételeinek javítása, illetve megtartása érdekében.

Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a település is nagyon sokat fejlődött, részben a „Magyar Falu Program”-nak, részben egyéb pályázati forrásoknak köszönhetően. Az általános iskola felújítása mellett több út és járda is felújításra került, megújult a sportpálya, a Vajas-part mentén kiépítésre került az út, illetve egy bölcsőde is átadásra került.


Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese kihangsúlyozta beszédében az okostanterem létrehozásának fontosságát, hiszen segítségével nem csak a digitális kultúra oktatásának színvonalát lehet növelni, hanem minden olyan tantárgy fejlesztésében is vezető szerepet kap, ahol IKT eszközre van szükség.

„Iskoláink egyediségét az adja, hogy sokszínű kulturális hagyományokkal rendelkeznek.” - fogalmazott Sárosi Magdolna tankerületi igazgató.

Beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a dusnoki „Magyar Falu Program” projekt sikeresen megvalósulhatott, kiemelve az önkormányzat támogató együttműködését.


„Ez a fejlesztés egy újabb mérföldkő azon az úton, amelyen folyamatosan haladunk, hogy a diákok és pedagógusok számára a lehető legjobb környezetet teremtsük meg az oktatáshoz, tanuláshoz és a fejlődéshez.” – kiemelte beszédében Mindszenti István, Dusnok község polgármesetere.

Gorbay-Nagy Tihamér a Dusnok-Fajsz Általános Iskola igazgatója számára örömteli, hogy az intézmény évről évre különböző fejlesztéseknek adhat otthont.

„Mi egy olyan közösség vagyunk, ahol diákok, tanárok, szülők és mindenki más együtt dolgozik azért, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol a tudás és az értékteremtés fejlődhet.”


Az intézmény tanulói színes műsorral, versekkel, énekkel készültek az átadó ünnepségre.  A 4.a osztályos diákok előadásában a Magyar vagyok című zenés koreográfiát tekinthették meg a meghívott vendégek.

A műsort követően Dusnok község plébánosa megszentelte az átadott iskolaépületet.


Az átadó ünnepség zárásaként az iskola bejáratánál szalagátvágásra került sor.


Menü

Navigáció