Közlemény az első osztályosok 2021/2022-es tanévre történő beiratkozásáról

Publikálva: 2021. március 16.

A Sárospataki Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22-23. § tartalma szerint a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásáról az alábbi közleményt teszi közzé:

A Sárospataki Tankerületi Központ illetékességi területén működő valamennyi általános iskolában a 2021/2022-es tanévben tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időpontjai a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet alapján

2021. április 15. (csütörtök)

                               2021. április 16. (péntek)

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján az iskola - a járványügyi szempontok figyelembevételével - beosztást készít a beiratkozásra vonatkozóan. A beiratkozás online módon is történhet, amely esetben az iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Az általános iskolai felvételi körzetekről szóló tájékoztatás a polgármesteri hivatalokban, az iskolákban érhető el.

A beíratást elmulasztó szülő szabálysértést követ el. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

‒   a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,

‒   lakcímet igazoló hatósági igazolványt;

‒  továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolástSzükség esetén a további dokumentumokat:

-    Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)

-     Határozat halmozottan hátrányos helyzetről

-     Különleges helyzet fennállásának igazolása

A Rendelet 24.§ (7) bekezdése alapján különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban határozat formájában dönt a felvételről vagy a kérelem elutasításáról.

Elutasító döntés esetében a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Sárospatak, 2021. március 16.

Menü

Navigáció