Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermének felújítása

Publikálva: 2018. november 5.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében a Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermét kívánja infrastrukturálisan fejleszteni.

A tornacsarnok leromlott állapotú, parkettaburkolata mozog, aljzata nem jelent már biztos alátámasztást, ezért balesetveszélyes. A lámpatestek elavultak, labda elleni védelemük nem biztosított. A projekt elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatási környezet, valamint a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, amely emeli az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát, továbbá fokozza az intézmény hagyományainak ápolását, eredményességét.

A tornacsarnok felújítása és korszerűsítése az alábbiak szerint valósul meg:
- A 19,50 x 28,50 méter alapterületű tornacsarnok meglévő parkettaburkolata többszöri javítás ellenére is mozog, aljzata nem jelent már biztos alátámasztást, ezért parketta burkolatú sportpadlóra cseréljük. Az új sportpadló készítésekor a meglévő padlót és aljzatát teljes mértékben el kell bontani.
- A térben 28 db lámpatest található, melyek elavultak, ezért lecseréljük, továbbá labda elleni védelemükről is gondoskodunk.
- A felújítás során az oldalfalak vakolatjavítása és festése is megtörténik - 200,00 m2.
- A mennyezet vakolatjavítása és festése során 645,00 m2 becsült alapterületű ferde felületet újítunk fel.
- A tornacsarnokban 2 db 150/210 felnyíló ajtót lecserélünk.

A projekt közvetlen céljai:
- a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása,
- az iskola által nyújtott szolgáltatások, a testnevelés órák színvonalának emelése,
- az iskolai sportélet fellendítése,
- minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás fizikai feltételeinek megteremtése,
- szabadidő aktív eltöltésének támogatása, mely eredményességre ösztönöz, valamint növeli a kitartást és az akaraterőt.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermének felújítása
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00115
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A támogatás összege: 24 508 743 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció