„ÍGÉRETEK ÉS TEHETSÉGEK” Konferencia 2018

Publikálva: 2018. június 12.

2018. május 16-án került sor a Hatvani Tankerületi Központ és intézményei által közösen szervezett tehetséggondozó konferenciára, melynek a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Nagy Endre rendezvényterme és a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola nyújtott helyszínt.

A rendezvény címe az „Ígéretek és tehetségek” címet kapta, mely tükrözi az intézmények, a partnerek és a tankerületi központ elkötelezett támogatását az iskolák innovatív tehetségsegítő, tehetséggondozó munkája mellett. A fenntartó és az iskolák szakemberek biztosításával, pályázati lehetőségek felkutatásával és előkészítésével, az iskola partnereinek bevonásával támogatja ezt a tevékenységet. Elmondható, hogy a tankerület intézményeiben komplex tehetséggondozó rendszerek működnek és ehhez megfelelő végzettségű humán erőforrás áll rendelkezésre. Ezáltal biztosított a színes, sokrétű, és igen szerteágazó nevelő-oktató munka. A konferencia célja többek között ennek bemutatása volt.

 

A megjelenteket Horváth Márta tankerületi igazgató köszöntötte. Bevezető gondolataiban elmondta, hogy a tehetséges tanulók azonosítása és fejlesztése az iskolákban szakkörökön, érdeklődési körökön, versenyekre történő felkészítéseken valósul meg a különböző tantárgyak, a művészetek és a sport területén. A tankerület 41 köznevelési intézményből 6 regisztrált, 7 akkreditált-kiváló és kettő Európai Tehetségpont minősítést kapott, illetve 3 iskola Bázisintézményként és 1 minősített tehetséggondozó műhelyként működik.

Igazgató asszony köszöntő beszéde után Horváth Richárd, Hatvan Város Polgármestere mondott ünnepi beszédet, kitérve arra, mennyire hasznos, hogy Hatvan városa ad otthont egy ilyen fontos témát feldolgozó regionális konferenciának, valamint hogy a város a múltban is és a továbbiakban is támogatni fogja a kiemelkedő képességű gyermekeket.

A konferencián elsőként dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke tartott előadást az állami fenntartó tehetséggondozásban vállalt szerepéről és feladatairól.

Őt a tehetséggondozás területén is neves szakemberek követték plenáris előadásaikkal:

A délelőtti szakmai előadásokat az iskolák tehetséges tanulóinak műsorai színesítették:

Fellépett a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója, Ádám Botond, aki a „Gyermekember” című dalt adta elő. Botond a Sztárban sztár és egy kicsi műsorban vált ismertté.

Őt követte Farkas Emese a Fáy András Általános Iskola és AMI-ból, ő moldvai népdalcsokorból válogatott dalokat énekelt.

Emese után a Kossuth iskola aerobik csapata lépett fel a Hatvani Pulzus Sport Egyesület színeiben.

 

Az ebédszünetet a „Tehetségek délutánja” program követte, melyet a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tantermeiben rendeztek meg. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese programindító gondolataiban elmondta, hogy tapasztalatai alapján a hasonló témájú konferenciák legszebb pontja mindig az volt, amikor a gyermekek megmutathatták, mit is tudnak, mire képesek. Kiemelte, hogy útjukat egyengetve, irányítva kell a jó képességű gyermekek tehetségét kibontakozni hagyni.

A köszöntőt a Fáy András Általános Iskola és AMI Palócka néptánccsoportja Felső-Tisza vidéki, szatmári táncai követték. A műsor hozzájárult a magyar néptánc szeretetének bemutatásához, a gyerekek boldogan ropták a cifra lépéseket.

Polonkai Zoltánné intézményvezető útbaigazító ismertetőjét követően az érdeklődők színes világba „csöppenhettek”, hiszen a tantermekben megelevenedtek az alábbi tevékenységek:

 

Művészetek (térbeli-vizuális tehetségterület)

Természettudományok (természeti tehetségterület)

Táblajátékok, digitális kalandok (logikai – matematikai tehetségterület, gazdagító program)

Digitális kalandok (logikai tehetségterület, gazdagító programok)

Relax (zenei, intraperszonális, testi-kinesztetikus tehetségterület)

 

Szabadidős tevékenységek (gazdagító programok)

·        Harry Potter – kiállítási tárgyak

·      A Mátra és a Bükk között – ebből részletesen bemutatva: Élet a tanyán hagyományőrzés és tehetséggondozás: kreativitás, használati tárgyak, élő állatok

·       Szitakötő szakkör

 

Népművészeti hagyományok (térbeli-vizuális tehetségterület)

·         felvidéki ételek, népművészeti helyi hagyományok, nemzetiségi ételek

·         gyógyteák saját gyógynövényekből

·         boldogi rózsák

 

Boldogságóra (intraperszonális tehetségterület)

Problémamegoldó képességet fejlesztő program (logikai – matematikai, természeti tehetségterület)

·         Búvárkodó bimbócska

 

Kutató Gyerekek Tudományos Köre (komplex tehetségterület)

 

A tankerület a konferenciára kiadványt is készített annak érdekében, hogy a jó gyakorlatokról a résztvevők részletesebben tájékozódhassanak.

A programot Horváth Márta tankerületi igazgató és Polonkai Zoltánné intézményvezető összegző gondolatai és köszönetnyilvánítása zárta.

 

KONFERENCIA KÉPEK

 

ÍGÉRETEK ÉS TEHETSÉGEK KIADVÁNY

Menü

Navigáció