Foglalkoztatók kialakítása a Tima Endre Általános Iskola tetőterében

Publikálva: 2018. november 5.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében a Tima Endre Általános Iskola tanulást segítő tereit kívánja infrastrukturálisan fejleszteni.

A projekt fő célja az, hogy az köznevelési intézményünk infrastrukturális fejlesztésével fokozzuk az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A Tima Endre Általános Iskolában az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg a projekt során:
- A tetőtérben négy, a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség valamint egy fiú és egy lánymosdó kerül kialakításra. A termek feladat ellátásoz szükséges felszerelésekkel együtt kerülnek megépítésre. Interaktív tábla elhelyezése kezelőszoftverekkel, nagyteljesítményű hordozható számítógéppel, bemutatóanyagokkal.
- Az udvaron tereprendezés, új vízelvezetés, parkosítás, sportpálya felújítás készül: a meglévő sportpálya és környezetének rendezése az aszfalt burkolat részleges felbontása, játék területek felfestésével. Az udvaron a leromlott műszaki állapotú fém játékok eltávolítása, helyettük új homokozó, hinta és játéktorony telepítése. Kültéri asztalok, padok és hulladékgyűjtő edények telepítése. Örökzöld cserjék telepítése a meglévő rézsűkbe, a talajerózió megakadályozására. Új rézsűk kialakítása támfallal, növényzettel. Kültéri munkák befejezését követően gyepfelület helyreállítása humuszterítéssel és füvesítéssel.
- Energetikai korszerűsítés. A főépületen az ablakok többsége régi típusú, egyesített szárnyú. Ezek helyére modern, hétkamrás, háromrétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek. A régi iskola nyílászárói pallótokos ablakok, melyek helyére szintén új műanyag nyílászárók kerülnek. A fenti korszerűsítés révén az épület szerkezetének energetikai jellemzői megfelelnek a 2017. december 31-től érvénybe lépő 76/2008 (VI.30.) kormányrendelet 5. számú mellékletében előírtaknak.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: Foglalkoztatók kialakítása a Tima Endre Általános Iskola tetőterében
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00096
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A támogatás összege: 58 196 493 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció