Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2019. december 3.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívás keretében támogatást nyert a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.


Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívás keretében támogatást nyert a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális

fejlesztésére.

 

Projekt azonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00071

Támogatási összeg: 432.896.337,- Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

Az "Iskola2020" felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy az intézményben biztosítva legyen a deszegregáció, illetve teljes körűen érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. Az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével a fejlesztések szolgálják a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet.

A projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

1.     Új két szintes (galériás) épületszárny építése, a meglévő tornacsarnok épületéhez csatlakoztatva.

-       Az új épület földszintjén kialakításra kerül egy többfunkciós tér, mely aula funkciót is kap, így alkalmas lesz számos művészeti ág befogadására, táncpróbák, kóruspróbák, ünnepségek megtartására.

-       A többfunkciós tér a mindennapi étkeztetés megoldására is lehetőséget ad. Az étkeztetéshez szükséges tálalókonyha a földszinten kerül elhelyezésre.

-       Kialakításra kerül egy mosdóblokk és egy akadálymentes mosdó is.

-       Az új épület csatlakozna a tornaterem mellékbejáratához, így ide egy megfelelő méretű szertár kerül kialakításra, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.

-       Az épületben a többfunkciós tér mellett fejlesztő termek, illetve szaktantermek kapnak helyet, így a természettudományi terem, illetve a nyelvi labor. A szaktantermekhez a szükséges szertárak is kialakításra kerülnek.

2.     A fejlesztés keretében az iskola tornacsarnokának bevilágítását szolgáló koppolit üveg felületek cseréje történik meg. Ezeken a felületeken új, korszerű alumínium nyílászárók kerülnek beépítésre.

 

3.     A fejlesztés keretében az iskolaudvar teljes megújítása parkosítása tervezett, ezáltal egy esztétikus, modern szabadtéri környezetben tölthetik el a diákok a tanórák közötti szabadidejüket.

 

 

Projekt időtartam: 2017. november 1 – 2021. november 30.

Menü

Navigáció