KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON

Publikálva: 2019. december 3.

EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú, KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON című projekt támogatási összege 60 600 000; megvalósítási időszaka 2018.04.13.- 2019. 10.12

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása Székesfehérváron”

Projekt azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00036

Támogatási összege: 60 600 000,-Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

 

A projekt indokoltsága: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az annak megfelelően kiadott új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv (Nat) és a kerettantervek) új irányokat és új feladatokat szabnak a pedagógiai gyakorlat és a köznevelési intézmények számára, különösen a non-formális és informális szolgáltatások területén. Az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap a nevelés területe, és előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal.

Az új tartalmi szabályozók középpontba helyezik a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését. Ennek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik; a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is, tehát nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak.

Mindezek érdekében pályázott a Székesfehérvári Tankerületi Központ kísérleti bentlakásos és napközis programsorozatok megvalósítására.

Az intézmények maguk választották ki a témamodult. Így került sor 6 különböző témamodul maghatározására, a témák kidolgozására. 2018. június 3. és 4. hetében 24 kísérleti napközis program (532 tanulóval, 48 pedagógussal) és 4 kísérleti bentlakásos program (65 tanulóval, 8 pedagógussal) megvalósítására került sor a pályázati keretből.

A programok megvalósításáról programnaplók készültek. A program megvalósítása önkéntesek, közösségi szolgálatot ellátó középiskolások bevonásával valósult meg.

A napközis programokhoz étkeztetést biztosítottunk, az egy napos kitelepülés buszos utaztatással került megszervezésre.  A bentlakásos programhoz biztosítottuk a szállást, étkezést, valamint a szállás helyszínére való utaztatást. A projekthez szükséges eszközök, anyagok és tanulói egységcsomagok beszerzésére is sor került.

A tevékenységek, programok kialakításánál kiemelkedően fontos szempont volt esélytudatosság, az esélyegyenlőség. A programok tervezésénél, megvalósításakor arra törekszünk, hogy az integráltan nevelt-oktatott SNI-s, a hátrányos helyzetű tanulók is vegyenek részt. A programok mindegyike szegregációmentes. Kiemelten figyelünk környezetünk megóvására, ennek érdekében csökkentettük a papíralapú dokumentációt, a programok esetében kiemelt témakörként foglalkoztunk a környezetvédelemmel. A kötelező nyilvánosság biztosítására a tájékoztató táblák beszerzése lezajlott.

 

Projekt időtartam: 2018. április 13 – 2019. október 12.

Menü

Navigáció