EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú Iskolai közösségi programok megvalósítása című projekt

Publikálva: 2019. december 3.

EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú Iskolai közösségi programok megvalósítása című projekt támogatási összege 149 980 000.-Ft, megvalósítás időszaka 2018.04.13.- 2019.10.12.

Kedvezményezett neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolai közösségi programok megvalósítása

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.5-17-2017-00014

Támogatási összege: 149 980 000,- Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

A projekt befejezése: 2019. 10. 12.

A projekt előzménye és tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az annak megfelelően kiadott új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv (Nat) és a kerettantervek) új irányokat és új feladatokat szabnak a pedagógiai gyakorlat és a köznevelési intézmények számára, különösen a non-formális és informális szolgáltatások területén. Az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap a nevelés területe, és előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal. Az új tartalmi szabályozók középpontba helyezik a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését. A projekt célja volt a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Mindezek érdekében pályázott a Székesfehérvári Tankerületi Központ 3 konzorciumi partnerével – Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Lovasberényi Református Egyházközség, Tabajdi Református Egyházközség - kísérleti bentlakásos és napközis programsorozatok megvalósítására.

A projekt megvalósításában 2018-ban 15, 2019-ben 17 általános iskola vett részt. A tanulók jelentkezése önkéntes alapon történt. Az intézmények maguk választották ki a felhívás 11 témamodulja közül a nekik tetszőt. A projektben 8 különböző témamodul feldolgozására került sor. 2018. június 3. és 4. hetében összesen 40 kísérleti napközis, 9 kísérleti bentlakásos csoportban, 2019. június 3. és 4. hetében összesen 79 kísérleti napközis és 6 kísérleti bentlakásos csoportban valósultak meg a különböző tematikus programok. A programban összesen 3037 tanuló, 314 pedagógus, 27 önkéntes munkatárs és 72 középiskolás segítő vett részt.

A pedagógusok képzése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal.

A programok megvalósításáról programnaplók készültek. A program megvalósítása önkéntesek, közösségi szolgálatot ellátó középiskolások bevonásával valósult meg.

A napközis programokhoz étkeztetést biztosítottunk, az egy napos kitelepülés buszos utaztatással került megszervezésre.  A bentlakásos programhoz biztosítottuk a szállást, étkezést, valamint a szállás helyszínére való utaztatást. A projekthez szükséges eszközök, anyagok és tanulói egységcsomagok beszerzésére is sor került.

Az új, kidolgozott módszertanok beépültek az intézmény pedagógiai programjába és/vagy helyi tantervébe, ezzel új módszertani fejlesztés alkalmazására kerülhet sor az intézmény oktatási-nevelési munkája során.

A tevékenységek, programok kialakításánál kiemelkedően fontos szempont volt esélytudatosság, az esélyegyenlőség. A programok tervezésénél, megvalósításakor arra törekedett a projekt, hogy az integráltan nevelt-oktatott SNI-s, a hátrányos helyzetű tanulók is vegyenek részt benne. A programok mindegyike szegregáció mentes volt.

Kiemelten figyelünk környezetünk megóvására, ennek érdekében csökkentettük a papíralapú dokumentációt, a programok esetében kiemelt témakörként foglalkoztunk a környezetvédelemmel. A kötelező nyilvánosság biztosítására a tájékoztató táblák beszerzése lezajlott.

Az élményalapú tanulás újszerűsége, a változatos programok, a pedagógusok lelkiismeretes munkája mind hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához.

 

Menü

Navigáció