SZAKMAI INNOVÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉS A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEKÉRT

Publikálva: 2019. december 3.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-3.1.6-16 kódszámú,
A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című felhívásra.


„Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért”

 

Projekt azonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00034

Támogatási összege: 397.995.453,-Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

 

A megvalósuló Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért projekt a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézményekben valósul meg. Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény két feladatellátási hellyel, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézményegységével, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető szervezeti egységével kapcsolódik a projekthez. E két típusú feladatellátási hellyel csatlakozik be a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálati intézményként 13 feladatellátási hellyel vesz részt a pályázatban. A Székesfehérvári Tankerületi Központ pályázata a felhívás mindhárom részcéljára kiterjed mindösszesen 17 feladatellátási hely bevonásával.

 

A Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódú gyermekekért megnevezésű projektünk átfogó célja, hogy széleskörű együttműködéseken alapuló szakmai fejlesztéseivel járuljon hozzá a befogadó nevelés-oktatás megvalósításához, a pedagógiai/gyógypedagógiai többletszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréshez, a méltányos pedagógia kialakításához. Projektünk átfogó célját három, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában érintett intézménytípus szakmai fejlesztésével valósítja meg. A súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket ellátó intézmények, a pedagógiai szakszolgálat, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózatok ezen átfogó célt más-más részcélok mentén valósítják meg, szervezetük, szakmai specifikumuknak megfelelően. Egyik irányból a különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportjának legelesettebb rétege, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek és családjaik társadalmi elfogadásának segítését, a minőségi nevelés-oktatáshoz való egyenlő hozzáférést célozza meg. Másik irányból a pedagógiai szakszolgálati ellátás szakmai fejlesztésével a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést kívánja biztosítani. Harmadik területén kapacitás- és szolgáltatásbővítéssel a többi gyermekkel együtt nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának javítása érdekében avatkozik be.

 

Projekt időtartam: 2018. május 1 – 2021. április 30.

Menü

Navigáció