EFOP-4.1.3.-17-2017-00440

Publikálva: 2020. május 20.

A Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztéseEFOP-4.1.3-17-2017-00440

A Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

 

A projekt azonosító száma                EFOP-4.1.3-17-2017-00440

A kedvezményezett neve:                    Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                  51 433 701 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):               100%

A projekt zárás időpontja:                  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az intézmény nevelési-oktatási eredményességének fokozása, a minőségi oktatás erősítése, valamint a nevelési-oktatási szolgáltatások minőségének fenntartható javítása, a méltányos köznevelés erősítése. Cél a lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása, így elérése érdekében fejleszteni szükséges az intézmény nem megfelelő infrastrukturális állapotát és felszereltségét.

 

A projekt indokoltsága

Az Iskola egyik kiemelt oktatási-nevelési területe a testnevelés, azonban az infrastrukturális feltételek az épület e szakterülethez kapcsolódó lényeges részeinek és helyiségeinek rossz állapota, továbbá az eszközállomány hiányosságai– akadályozzák az ezirányú nevelési célok elérését, hatékony teljesülését.

A korábban megújult tornateremhez tartozó "öltözői szárny” nem felelt meg a korszerű iskolával szemben támasztott igényeknek. A nagyon nagy kihasználtság miatt az öltözők bútorzata is erősen leamortizálódott. Az épületrész villamos rendszere sem volt a kornak megfelelőfelszereltségű.

Megfelelő közösségi terek szűkösségét, hiányát orvosolva alkalmas szabadtéri közösségi tér került a projektben kialakításra.

A projekt átfogó célja a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola minőségi, esélyteremtő és méltányos oktatási-nevelési szakmai munkájához nélkülözhetetlen, még hiányzó infrastrukturális feltételek biztosítása volt.

 

A megvalósult projekt összegzése

A sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolában a projekt megvalósítása következtében egy biztonságosabb és komfortosabb belső terekkel rendelkező iskolát tudnak használni az iskola diákjai és az itt dolgozó pedagógusok.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje által mind a tanulók, mind a tantestület, sőt még a szülők is egy élhetőbb, biztonságosabb iskolában találják magukat.

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához testnevelési és sporteszközök, berendezési tárgyak és bútorok kerültek beszerzésre.

Az elvégzett felújítási munkák eredményeként egy biztonságosabb és komfortosabb belső terekkel rendelkező iskolát tudnak használni az iskola diákjai és az itt dolgozó pedagógusok.

 

Az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működése a projekt keretében biztosításra került, a pedagógiai célok elérését támogató terek kialakításával, korszerűsítésével és felújításával, valamint a minőségi, hatékony, pedagógiai céloknak megfelelő oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzésével és az alkalmatlan eszközök cseréjével a projekt sikeresen elérte, megvalósította a kitűzött célokat.

Menü

Navigáció