EFOP-4.1.3-17-2017-00359

Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola korszerűsítése

2018 | 10 | 31.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT 

                           Sajtóközlemény        

Megvalósult „A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola korszerűsítése” című projekt

 

2018.11.30.

 

 

A projekt keretében a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 4150 Püspökladány, Petőfi utca 40. szám alatti épületének folyosó és tanterem festése, valamint fűtési rendszerének korszerűsítése valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 20 millió forint támogatásból megvalósuló projekt infrastrukturális fejlesztés a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az iskola épületének folyosóját és négy helyiségét és a kazánházát érinti, amely során a festés és glettelés történt meg. Továbbá az épület fűtési rendszerének korszerűsítése történt a projekt keretében.

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Csenki Imre alapfokú művészeti iskola korszerűsítése

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00359
Támogatás összege (Ft): 14 934 211
Támogatás mértéke: 100%
Összköltség (Ft): 14 934 211
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.01- 2018.11.30.

Menü

Navigáció