EFOP-4.1.3-17-2017-00347 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

KÖLESDI BÉRI BALOGH ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS TEREINEK FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

    

KÖLESDI BÉRI BALOGH ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS TEREINEK FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális tereinek fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 65.802.485 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00347

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

Kölesden az 1958-ban épült iskolaépületet a nyolcvanas években bővítették.

Ebben az épületben tanulnak a mai napig is a diákok, amely a falu központjában helyezkedik el.

Az épület földszinti része ad helyet az alsó tagozatnak, az emeleti rész pedig a felső tagozatnak.

Mindkét szinten található vizesblokk (fiú), valamint az épület alagsori részében kapott helyet a lánymosdó. Az épületben található egy konyha és egy ebédlő is, melyet az önkormányzat üzemeltet.

2011-ben és 2012-ben pályázati forrásból megtörtént az iskola épületének szigetelése, színezése, a külső falakon lévő nyílászárók cseréje, azonban mára az intézmény belső terének felújítása is nagyon szükségessé vált. A mosdók, WC-k nagy része régi, kopott, a padlóburkolat és a fal régi, kopott, sérült, a falon csempeburkolat nincs.

Az iskolának tágas belső udvara van, azonban udvari játékok nem állnak a diákok rendelkezésére.

Az udvaron található a sportpálya is, amely testnevelés órák, sportkörök, szabadidős foglalkozások színtere, és évtizedek óta nem lett felújítva.

 

Tervezett fejlesztések:

·         villamoshálózat korszerűsítése,

·         9 db tanterem felújítása, technikaterem kialakítása az iskolaépület alagsorában,

·         akadálymentes WC kialakítása a földszinten, mellékhelyiségek felújítása,

·         Tanári szoba, igazgatói iroda, titkárság felújítása

·         9 db tanteremben bútorzat cseréje,

·         sportudvar fejlesztése, udvari játékok, kerékpártároló, oktatási eszközök beszerzése

·         épület akadálymentesítése

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 12 db

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db                     

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása:  129     

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

 A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

 

További információ kérhető:
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció