EFOP-4.1.3-17-2017-00341

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Hosszúpályiban

2018 | 11 | 30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

                           Sajtóközlemény

 

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlsztése Hosszúpályiban” című projekt

 

2018.11.30.

 A projekt keretében a Hosszúpályi Irinyi János Általános Iskola, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. szám alatti épületben burkolat felújítás valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Az Euró pai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország k öltségvet ése társfinanszírozásból, összesen71,115 millió forint támogatásból a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl a Szabadság tér 30. szám alatti épületben - a főépület ben, az alsós termekben, a sajátos nevelési épületben, valamint a tornateremben - burkolat felújítása valósult meg.

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg.

A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

 

Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Hosszúpályiban

 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00341

Támogatás összege (Ft): 52 444 264

Összköltség (Ft): 52 444 264

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítás időtartama: 2017. 10.01- 2018.11.30.

Menü

Navigáció