EFOP-4.1.3-17-2017-00339

Az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése

2018 | 11 | 30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT


                          Sajtóközlemény

Méltó körülmények diákoknak, tanároknak

2018.11.30.

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által benyújtott EFOP-4.1.3-17-2017-00339 azonosítószámú,  „Az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt 149 984 930 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja az iskolák infrastrukturális fejlesztése, az eszközellátottság feltételeinek javítása, korszerűsítése, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt, hogy a színvonalas oktatáshoz megfelelő infrastrukturális hátteret és hosszútávon fenntarthatóbb működési feltételeket kell teremteni, hogy korszerűen felszerelt tantermek álljanak a tanulók rendelkezésére, ahol a tehetséggondozás, a hátránykompenzálás, egyéni fejlesztés egyaránt biztosított.

 A fejlesztés eredményeként megvalósult a tornaterem épületének akadálymentesítése, talajnedvesség elleni szigetelés, nyílászárók cseréje, tetőfedés, festési és burkolási munkák, fűtési és elektromos hálózat felújítása,  

Az iskola főépületén tetőfedés, hőszigetelés, csatorna csere, külső akadálymentes rámpa építése, burkolás, festés, tanári szoba bővítése, új könyvtár kialakítása, igazgatói és helyettesi irodák kialakítása, fűtési és elektromos hálózat felújítása történt.

A projekt keretében 11 759 430 Ft-ért eszközvásárlásra is sor került: taneszközök, szemléltető eszközök, iskolabútorok, torna és egyéb eszközök.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

A projekt címe: Az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulást segítő tereinek fejlesztése

A támogatás összege (Ft): 115 578 179 

A támogatás mértéke 100%

A projekt megvalósításának kezdete 2017.07.01.

A projekt befejezésének dátuma: 2018.11.30.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.12.01.

Menü

Navigáció