EFOP-4.1.3-17-2017-00332

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Biharnagybajomban

2018 | 11 | 30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT


Sajtóközlemény  

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Biharnagybajomban” című projekt

 

2018.11.30.

 

A projekt keretében a Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4172 Biharnagybajom Bacsó Béla u. 2-4. szám alatti ún. Agóra épület külső részleges felújítása és a Rákóczi utcai épület részleges felújítása valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze , illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Az Euró pai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország k öltségvetése t ársfinanszírozásból, összesen 31,115 millió forint támogatásbóla pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az ún. Agóra épületben az udvari előtető és korlát felújítása kültéri elektromos hálózat felújítás, korszerűsítés, felülvizsgálata történt meg. Továbbá a Rákóczi utcai épületben vizesblokk kialakítása, külső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje és az elektromos hálózat felújítása valósult meg.

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg.

A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Biharnagybajomban

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00332

Támogatás összege (Ft): 23 303 543

Összköltség (Ft): 23 303 543

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítás időtartama: 2017. 10.01- 2018.11.30

 

Menü

Navigáció