EFOP-4.1.3-17-2017-00316

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Létavértesen

2018 | 11 | 30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Sajtóközlemény

    

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek fejlesztése Létavértesen”című projekt

 

2018.11.30.

 

A projekt keretében a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola, 4281 Létavértes, Kassai u. 16. szám alatti épület vizesblokk korszerűsítése, tornatermi öltöző felújítása, belső nyílászárók cseréje, illetve egy átjáró építése valósult meg a Kassai utca 8. és 16. szám közötti épületek között.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 26 115 millió forint támogatásból megvalósuló projekt infrastrukturális fejlesztés a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az iskolaépület vizesblokk korszerűsítése, tornatermi öltöző felújítása, belső nyílászárók cseréje, illetve egy átjáró építése valósult meg a Kassai utca 8. és 16. számú épületek között.


A felújítások az állagmegóváson túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Létavértesen

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00316
Támogatás összege (Ft): 19 381 658
Összköltség (Ft): 
19 381 658

Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.11.30.

Menü

Navigáció