EFOP-4.1.3-17-2017-00314

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Konyáron

2018 | 11 |30.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Sajtóközlemény

          

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Konyáron” című projekt

 

2018.11.30.

 

 

A projekt keretében a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 4133 Konyár, Rákóczi u. 18. szám alatti épület felújítása valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 21,115 millió forint támogatásból megvalósuló projekt infrastrukturális fejlesztés a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az iskola tantermeinek, helyiségeinek felújítását érinti, amely során a helyiségek padlózata, aljzata kerül javításra, szigetelése történt meg. Továbbá a tantermek, vizesblokkok és közösségi terek elektromos felújítása került megvalósításra a projekt keretein belül.


A felújítások az állagmegóváson túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése Konyáron


Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00314
Támogatás összege (Ft): 15 838 453
Összköltség (Ft): 
15 838 453

Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.11.30.

Menü

Navigáció